Maltańskie Kursy Pierwszej Pomocy przedmedycznej prowadzone są przez instruktorów MSM, ratowników medycznych, pielęgniarki, zgodnie z aktualnymi wytycznymi i mają za zadanie nauczyć kursantów zasad udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Kurs trwa 16 godzin i zakończony jest egzaminem. Po pomyślnie zdanym egzaminie każdy uczestnik otrzymuje  zaświadczenie ukończenia kursu.

Program Kursu PP:

1)   Historia Zakonu Maltańskiego

2)   Kolejność czynności ratunkowych - łańcuch ratowniczy

3)   Kontrola funkcji życiowych

4)   Utrata przytomności

5)   Układy: oddechowy i krążenia

6)   Zatrzymanie oddechu i krążenia. Resuscytacja

7)   Korzystanie z defibrylator:. omówienie i pokaz

8)   Urazy czaszkowo - mózgowe, padaczka

9)   Przegrzanie i wychłodzenie organizmu

10) Zaburzenia oddechu

11) Astma

12) Zawał serca

13) Udar mózgu

14) Porażenie prądem

15) Krwotok, wstrząs

16) Urazy brzucha

17) Ciała obce w ranach, opatrywanie ran

18) Oparzenia

19) Odmrożenia

20) Zatrucia

21) Złamania kości

22) Wypadki drogowe.

Serdecznie zapraszamy. Opanowanie podstaw  RKO to bardzo ważna umiejętność, ratująca człowieka w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.


 

Kurs trwa 16 godz. lekcyjnych.

 

 

Korzystając ze strony msm.nysa.pl wyrażasz zgodę na użytkowanie mechanizmu plików cookie. Więcej o plikach cookie w msm.nysa.pl możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności